Instruktionsplan for nye roere

For at blive friroet til robåd, skal man gennemgå et kursusforløb. Kursusgebyret er kr. 350  udover kontingentet. Hvis man ikke gennemfører kurset som her beskrevet er gebyret tabt . 
Man SKAL forpligte sig til 4 tirsdage i træk for at kunne "bestå" prøven - med højst 1 afbud, som så skal erstattes af en gang til sidst. Kursusforløbet strækker sig fra perioden den 14. maj til den 4. juni. Der aflægges en prøve efter at have roet 20 km.
Dette er en beskrivelse af undervisningsforløbet for en ny roer (som i fagsprog hedder en "kanin"). En underviser kaldes en instruktør, og har taget uddannelsen på et kursus. De væsentligste ting og emner fremgår af følgende lektionsplan:

1:
Kort instruktion om bådens opbygning, bådens ud- og indbæring, løfte- og bæreteknik. Sætte båden i vandet. Gå om bord / fra bord. Foretage ro- og skoddetag  ved en mindre rotur (langs kysten).
Orientere om åren og i- og aftagning af redningsvest samt andre redningsmuligheder.     
Ligeledes gives instruktion vedr. rigtig siddestilling samt åretag.

2:
Repetition. Rotag og kommandoer. Skivning. Kursændring ved drejning med årerne. ”Sæt i”. Rigtig indstilling af spændholdt.


3:
Repetition af alt foregående, rotaget øves. Forklare og øve anløb af havn, bro og mole.     
Kommandoerne: ”Sæt hårdt i” – ”Skod væk” – ”Kvart åren” – ”Åren tværs”

4:
Repetition. Landgang fra bro / åben strand forklares og øves.
Skiftning af pladser i båden øves. Alle prøver at være styrmand.

5:
Repetition. Længere roning, hvor alle kommandoer gennemprøves. Forklaring om forhold ved kæntring. Redningsudstyr tages på og af i båden

6:
Repetition. Længere rotur, hvor alle kommandoer gennemprøves.
”Rejs åren” forklares og øves. Ligeledes orienteres der om roning i hårdt vejr.

7:
Repetition samt turroning i korttursområde, efter ønske. Forklare inrigger og outrigger forskellen.

8:
Frironingen – hvor alt foregående skal være grundigt gennemprøvet. FRI-RONINGEN foretages af enten rochefen eller af en instruktør, der udpeges dertil.

Når du er blevet friroet og døbt, får du udleveret et dåbsbevis på, at du er roer. Som friroet kan du tage med forskellige hold ud på vandet.