Instruktionsplan for nye roere

Dette er en beskrivelse af undervisningsforløbet for en ny roer (som i fagsprog hedder en "kanin"). De fleste kaniner skal igennem undervisningen time for time, men det er forskelligt fra kanin til kanin, hvor lang tid det tager. En underviser kaldes en instruktør, og har taget uddannelsen på et kursus. De væsentligste ting og emner fremgår af følgende lektionsplan:

1. lektion:
Kort instruktion om bådens opbygning, bådens ud- og indbæring, løfte- og bæreteknik. Sætte båden i vandet. Gå om bord / fra bord. Foretage ro- og skoddetag  ved en mindre rotur (langs kysten).
Orientere om åren og i- og aftagning af redningsvest samt andre redningsmuligheder.     
Ligeledes gives instruktion vedr. rigtig siddestilling samt åretag.

2. lektion:    
Repetition af 1. lektion samt automatisering af det lærte.
Oplysning / instruktion om opvarmning samt roskader.

 

3. lektion:
Repetition. Rotag og kommandoer. Skivning. Kursændring ved drejning med årerne. ”Sæt i”. Rigtig indstilling af spændholdt.

4. lektion:
Repetition af alt foregående, rotaget øves. Forklare og øve anløb af havn, bro og mole.     
Kommandoerne: ”Sæt hårdt i” – ”Skod væk” – ”Kvart åren” – ”Åren tværs”

5. lektion:
Repetition. Landgang fra bro / åben strand forklares og øves.
Skiftning af pladser i båden øves. Alle prøver at være styrmand.

6. lektion:
Repetition. Længere roning, hvor alle kommandoer gennemprøves. Forklaring om forhold ved kæntring. Redningsudstyr tages på og af i båden

7. lektion:
Repetition. Længere rotur, hvor alle kommandoer gennemprøves.
”Rejs åren” forklares og øves. Ligeledes orienteres der om roning i hårdt vejr.

8. lektion:
Repetition samt turroning i korttursområde, efter ønske. Forklare inrigger og outrigger forskellen.

9. lektion:
Repetition samt alle rutiner gennemprøves.

10. lektion:
Frironingen – hvor alt foregående skal være grundigt gennemprøvet. FRI-RONINGEN foretages af enten rochefen eller af en instruktør, der udpeges dertil.

Når du er blevet friroet og døbt, får du udleveret et dåbsbevis på, at du er roer.