Reglement for vinterbadeafdelingen

KOLLUND VANDSPORTKLUBBERS VINTERBADEAFDELING af 2016

§ 1 NAVN
Navnet er MOLENS PINGVINER

§ 2 FORMÅL
Afdelingens formål er at skaffe medlemmerne adgang til badning i Flensborg Fjord fra Vandsportklubbernes klubhus på Kollund Mole hele året rundt.

§ 3 MEDLEMSKAB
Som medlem kan medborgere fra 18 år optages, når der er plads. Eller optages på venteliste, hvis det ønskes. Medlemmerne af de 3 vandsportsklubber (dykkerklub, sejlklub og roklub) har førsteprioritet for medlemskab. Herefter åbnes for andre medborgere.

§ 4 INDMELDELSE
Indmeldelse sker ved indbetaling af kontingentet en gang årligt. For en vinter sæson er kontingentet kr. 450,-. Derudover opkræves et nøgledepositum på kr. 500,-. Man må gerne være flere brugere om en nøgle.

§ 5 PLIGTER OG RETTIGHEDER
Medlemskab giver adgang til at bruge Vandsportsklubbernes omklædning, brusebad og sauna samt klublokalet. Badning og brug af sauna og klublokalet sker på medlemmets eget ansvar. Medlemmet har pligt til at holde ro og orden og overholde reglerne for rengøring og hygiejne. Husdyr må ikke medbringes i klubben. Medlemmer må medbringe en gæst, der - mod betaling af kr. 25 pr. gang (se nærmere herom i klubben) - må bruge faciliteterne. Man er gæst, når man deltager få gange i en sæson.

Bestyrelserne kan ekskludere medlemmer, der tilsidesætter kravene i § 5.

§ 6 KLUBBERNES FACILITETER SAUNA, SOM ER I BRUG FRA 1. OKT - 30. APRIL 
Ophold i sauna kan kun ske på de anførte tider – en timer styrer varmefunktionen. Før man benytter saunaen, skal kroppen vaskes og skylles, når man ikke har været i fjorden. Der må ikke medbringes spisevarer i saunaen - en plasticdrikkedunk med vand er ok. Når begge køn bruger saunaen samtidig dækkes henholdsvis torsoen/underkroppen med et håndklæde. Der skal altid benyttes et håndklæde som siddeunderlag.

OMKLÆDNING OG BAD
Omklædning/bad til mænd og kvinder. Tænd for den elektriske ventilator inden brug – kontakt sidder ved herreomklædningsrummet. Skrab væggene i brusenichen og gulvet efter brug. Gør afløbsristen ren. Gulvet i gangen holdes tørt – brug svaberen.

KLUBLOKALETS REGLEMENT
I klublokalet kan man nyde udsigten til fjorden, lave en kop kaffe og slappe af. Man lægger kr. 5,- pr. person i kaffekassen hver gang og rydder op efter sig. Sæt i opvasker. Start den, hvis den er fuld eller tøm den, hvis den er færdig. Stikkene trækkes ud til kaffemaskinerne og filterne tømmes. Stole og borde sættes på plads. Alle vinduer og døre lukkes, når man forlader klubben. Yderdøren låses.

§7 GENERALFORSAMLING MOLENS PINGVINER er en afdeling under Vandsportsklubberne med Kollund Roklub (KR), som den overordnede ansvarlige klub og er dermed underlagt dennes generalforsamling, som afholdes hvert år i februar.

VIGTIGT:

VINTERBADERÅD RÅDET FOR STØRRE BADESIKKERHED LANCERER EN RÆKKE BADERÅD TIL DEM, DER GÅR I VANDET I VINTERHALVÅRET. http://vinterbadere.dk/kommende-vinterbader/

Før du går i vandet

  1. Bad aldrig alene
  2. Tjek badeforhold og kend redningsudstyret
  3. Pas på is på trappe og bro
  4. Sænk kroppen roligt i vandet.

Når du er i vandet

  1. Træk vejret roligt
  2. Hold øje med hinanden
  3. Hold dig tæt ved trappe eller opgang
  4. Svøm aldrig under isen.

Følg linket og læs yderligere gode informationer.

 

Kollund Roklub

Den 29. oktober 2016