Kajakreglement

Roreglement for Kollund Roklubs kajakafdeling 
Kajakafdelingen er en underafdeling af Kollund Roklub med følgende tilføjelser:

  
1.    Bestyrelsen udpeger en kajakansvarlig for kajakafdelingen hvert år.

2.    Alle, som ønsker at ro i kajak skal gennemføre og bestå et begynderkursus i DGI - kaldet Roer1. For at kunne låne en kajak samt udstyr i klubben kræves det at selv- og makkerrednings-færdigheder vedligeholdes. Desuden aflægges en årlig svømmeprøve på 300 m i fjorden iført svømmevest. Jævnfør DGI´s regler.  

3.    Efter afsluttet kajakinstruktion må klubbens materiel benyttes, MEN KUN TIL EGET BRUG.
Ikke medlemmer kan kun benytte klubbens kajakker under flg. forudsætninger:
Gæster SKAL anmeldes til den kajakansvarlige og skal godkendes før tur.
Gæster SKAL have gyldigt EPP 2 eller ROER 1- bevis.
Kun ifølge med en af klubbens instruktører kan gæster ro i klubbens materiel uden beviset.
Alle gæster betaler kr. 100 pr. dag for kajakleje.

4.    Ungdomsroere (fra 12 år), som har gennemført instruktion må ro parvis på strækningen Kohage - Skomagerhus
       og i en afstand af højst 50 m fra land. Dog kun såfremt klubben har fået en skriftlig dokumentation
       fra forældrene. 

5.    Vinterroning (vandtemperatur under 10 grader) er kun tilladt for medlemmer over 18 år. 
Se regler herunder.
 
6.    Under kajakroning er svømmevest påkrævet.

7.    Roning i mørke.
       Ved roning efter mørkets frembrud medbringes som minimum udstyr, som beskrevet i De internationale Søvejsregler - se andetsteds - hvorefter man er pligtig           til at medbringe lys, som skal anvendes, når andre fartøjer nærmer sig. Det anbefales dog, at medlemmer af KR medbringer lygte med hvidt lys til                             fastmontering enten på kajak eller på kroppen.

8.   Ture udenfor dagligt rofarvand med klubbens materiel.
      Såfremt du på egen hånd ønsker at ro, med udgangspunkt i andre steder end Kollund Roklub, kan du gøre dette, såfremt du er friroet i Kajak.
Klubbens Kajakinstruktører koordinerer udlån af klubbens kajakker samt kajaktrailer, derfor er følgende gældende:
      * Lån af kajakker:     Indhent ok fra en kajakinstruktør forud for lån af kajak
      * Lån af kajaktrailer: Indhent ok fra en kajakinstruktør forud for lån af kajaktrailer, samt opslå den planlagte tur i aktivitetskalenderen, så andre friroede kan tilmelde sig. BEMÆRK, AT TRANSPORT AF KLUBBENS KAJAKKER SKER PÅ EGET ANSVAR OG MED EGEN FORSIKRING
Såfremt der planlægges ture, hvor farlige vejrforhold, strøm, tidevand o.l kan udgøre en sikkerhedsrisiko, kan evt. tilladelse til udlån blive inddraget af en instruktør  efter konsultation af bestyrelsen.
Såfremt klubbens materiel reserveres til kursus eller andet arrangement, vil klubbens instruktører informere medlemmerne når dette planlægges, samt 1 uge før arrangementet.
.
9.   Egne kajakker.
      Det henstilles til, at klubmedlemmer med egne kajakker overholder klubbens reglement.
 
10.  Den kajakansvarlige kan udstede midlertidig roforbud og skal forinden informere bestyrelsen herom. Ved gentagne overtrædelser af klubbens regler, er det bestyrelsen, der tager beslutning om yderligere konsekvenser.

11.  Kontingentet følger roklubbens kontingentsatser.

Reglementet revideret og godkendt i bestyrelsen den 09.08.2023

  
Vinterregler for kajakroere i Kollund Roklub

At ro om vinteren (vandtemperatur under 10 grader) kan være en stor fornøjelse! Men sikker vinterroning kræver, at man har respekt for det kolde vand. Derfor skal følgende regelsæt (udover det gældende sommerreglement) overholdes, med henblik på at gøre vinterroning til en god og sikker oplevelse.

 1. Vinterroning forudsætter frironing jfr. de almindelige regler. Endvidere kræves en samlet roerfaring på 400 km. Heraf skal minimum 100 km være udført i den forudgående sommersæson. Endvidere kræves god erfaring med solo- og makkerredning.
 2. Sikkerhedsudstyr i form af svømmevest, cockpitovertræk, pumpe og paddlefloat er obligatorisk.
 3. Påklædning efter forholdene (3-lags-princippet). Anvend våddragt / tørdragt. Hav evt. ekstra tørt tøj med i en vandtæt pose.
 4. Ro så vidt muligt sammen med andre.
 5. Ro som udgangspunkt tæt mod land (50 m). Er man sammen med en instruktør, er det tilladt at ro længere væk fra kysten - ved fx et "kryds".
 6. Ro så vidt muligt kun mellem solopgang og solnedgang.
 7. Ro ikke ved vindstyrker over 8 m/s.
 8. TÆNK DIG OM OG BRUG DIN SUNDE FORNUFT og læs Søsportens Sikkerhedsråd.
 9. For at blive godkendt som vinterroer, skal man vedligeholde selv- og makkerredning samt registreres ved den kajakansvarlige. Der bliver lavet en liste over dem, der er godkendt. Listen hænges op i klubben.

Brochurer fra Søsportens Sikkerhedsråd, som befinder sig i klubben eller kan ses på Søsportens hjemmeside:
"Værd at vide om himmel og hav".                                                                                           

"Værd at vide om kulde og beklædning til søs".
Rigtig god fornøjelse!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

God turledelse i KR kajak

Ønsker man at slå en tur op - med tilmelding - i Kollund Roklubs regi – på facebooksiden eller hjemmesiden, er man automatisk turleder – indtil en evt. anden er udpeget.
Gerne en med turlederkursus, men som minimum EPP2 / Roer 1 og instrueret i turleder-rollen.
Turlederens overordnede opgave er at holde overblik over gruppen. (se pkt. nederst over opgaver)

 

Før turen

 • Der laves en turbeskrivelse, herunder hvorhen og hvor langt (skal der måske kajak-trailer med).
 • Logistik og tidsplan er gennemtænkt. Dejligt når turlederen har et indgående kendskab til de lokale forhold
 • Tjekker vejrudsigten og ved, hvem der deltager
 • Uddelegere udstyr: Trækliner, nødhjælp, mobiler (har alle turlederens mobilnr.?), turpakke.
 • Der udpeges en hjælpe-turleder.
 • Turleders forventninger til deltagerne:
 • At deltager kun melder sig til ture, hvor man kan klare at følge med.
  At deltager oplyser om eventuelle hensyn (sukkersyge, skavanker…) 
  At deltager respekterer afgørelser, men også siger fra, hvis turen ikke bliver som forventet
 • Uddelegere roller – hvem er forrest og bagerst. Turlederen beder folk om at ro 2 og 2, og holde gruppen samlet. Det er vigtigt at holde kommunikationen under turen.

 

Undervejs

 • At man som turleder tør ændre turplanerne, når vejret ændrer sig.
 • Tager bestik af deltagerne i forhold til vejr og vind
 • Beslutter når der skal bruges en trækline.
 • Gruppen kan deles hvis der behov for det, men skal aftales.

Turlederens opgaver undervejs

 • Ikke være overmodig og vurdere efter sit eget niveau, men respekterer deltagernes niveau og ikke trække deltagerne for langt ud af deres komfortzone.
 • Beslutter, når der skal bruges en trækline
 • Holder øje med, at der ikke er nogen, der bliver agterudsejlet
 • Som uerfaren er det dejligt at fornemme, at der er nogen, der holder sammen på flokken.
 • Hvis der er nogen der vælter i vandet, så er det nærmeste kajak, der redder.

Hvis der er bølger/strøm, er det den mest erfarne, der redder.

 • -Godt at afslutte med en kort evaluering af turen