Kajakreglement

Roreglement for Kollund Roklubs kajakafdeling 
Kajakafdelingen er en underafdeling af Kollund Roklub med følgende tilføjelser:

  
1.    Der vælges en kajakansvarlig for kajakafdelingen hvert år.

2.    Alle, som ønsker at ro i kajak skal gennemgå et instruktionskursus samt aflægge en 
       svømmeprøve på 300 m ifølge DGI´s regler. Denne aflægges årligt med svømmevest i fjorden.

3.    Efter afsluttet kajakinstruktion må klubbens materiel benyttes.

4.    Ungdomsroere (fra 12 år), som har gennemført instruktion må ro parvis på strækningen Kohage - Skomagerhus
       og i en afstand af højst 50 m fra land. Dog kun såfremt klubben har fået en skriftlig dokumentation
       fra forældrene. 

5.    Vinterroning (vandtemperatur under 10 grader) er kun tilladt for medlemmer over 18 år. 
Se regler herunder.
 
6.    Under kajakroning er svømmevest påkrævet.

7.    Roning i mørke.
       Ved roning efter mørkets frembrud medbringes som minimum udstyr, som beskrevet i De internationale Søvejsregler - se andetsteds - hvorefter man er              pligtig til at medbringe lys, som skal anvendes, når andre fartøjer nærmer sig. Det anbefales dog, at medlemmer af KR medbringer lygte med hvidt lys til            fastmontering enten på kajak eller på kroppen.

8.   Ture udenfor dagligt rofarvand.
      Egne ture i klubbens kajakker udenfor dagligt rofarvand er tilladt for frigivne roere, der har roet mindst en sæson. Der tages behørigt hensyn til klubbens             faste arrangementer. 

9.   Egne kajakker.
      Det henstilles til brugerne - i egen interesse - at klubbens reglement overholdes.
 
10.  Den af Kollund Roklub valgte kajakansvarlig kan udstede kortvarigt roforbud indtil en uge og skal straks meddele
       roforbudet til bestyrelsen.

11.  Kontingentet følger roklubbens kontingentsatser.


Reglementet revideret og godkendt, den 20.01.2015

  
Vinterregler for kajakroere i Kollund Roklub

At ro om vinteren (vandtemperatur under 10 grader) kan være en stor fornøjelse! Men sikker vinterroning kræver, at man har respekt for det kolde vand. Derfor skal følgende regelsæt (udover det gældende sommerreglement) overholdes, med henblik på at gøre vinterroning til en god og sikker oplevelse.

  1. Vinterroning forudsætter frironing jfr. de almindelige regler. Endvidere kræves en samlet roerfaring på 400 km. Heraf skal minimum 100 km være udført i den forudgående sommersæson. Endvidere kræves god erfaring med solo- og makkerredning.
  2. Sikkerhedsudstyr i form af svømmevest, cockpitovertræk, pumpe og paddlefloat er obligatorisk.
  3. Påklædning efter forholdene (3-lags-princippet). Anvend våddragt / tørdragt. Hav evt. ekstra tørt tøj med i en vandtæt pose.
  4. Ro så vidt muligt sammen med andre.
  5. Ro tæt mod land (50 m).
  6. Ro kun mellem solopgang og solnedgang.
  7. Ro ikke ved vindstyrker over 8 m/s.
  8. TÆNK DIG OM OG BRUG DIN SUNDE FORNUFT og læs Søsportens Sikkerhedsråd.
  9. Vinterroere skal registreres i klubben via den kajakansvarlige.

Brochurer fra Søsportens Sikkerhedsråd, som befinder sig i klubben eller kan ses på Søsportens hjemmeside:
"Værd at vide om himmel og hav".                                                                                           

"Værd at vide om kulde og beklædning til søs".

 Rigtig god fornøjelse!