Medlemskab

Medlemskab i Kollund Roklub / vinterbadeafdelingen
I 2024 optager vi ikke nye medlemmer p.gr.a. stormflodsskader.

Aktiv roer
Udgangspunktet for medlemskab i Kollund Roklub er, at du er aktiv roer. Dette medlemskab giver fulde medlemsrettigheder, dvs. du kan deltage i alle aktiviteter i klubben. Du har adgang til at ro i de forskellige bådtyper, som klubben råder over, hvis du har gennemgået instruktion i de pågældende bådtyper og er blevet friroet.

Aktive roere kan dyrke kaproning og med bistand fra klubben deltage i konkurrencer, der afholdes over hele landet. Som aktiv roer har du endvidere adgang til kurser efter bestyrelsens godkendelse og mulighed for at deltage i langture både i ind- og udland. Dertil kommer muligheden for at deltage i klubbens vinteraktiviteter fx ro-spinning, klargøring af både, svømmehallen, kæntringsøvelser, bankospil og diverse hygge-arrangementer.

Ny roer
Hvis du ikke tidligere har roet, men har fået lyst til at prøve rosporten, skal du igennem et instruktionsforløb for nye roere. Mød op på en klubaften – tirsdage og torsdage kl. 18.30, hvor vi vil byde dig velkommen. Indmeldelse kan ske online her på siden.

Tilflyttende roer
Hvis du er medlem af en anden ro- eller kajakklub og er flyttet til egnen, eller du tidligere har været friroet medlem af en ro- eller kajakklub, kan du straks blive medlem af Kollund Roklub. 

Ungdomsroer
Er du mellem 12 og 17 år kaldes du ungdomsroer - du kan starte roning i robåd eller kajak i den sæson du fylder 12 år. Dog må vi kigge på din statur, om du har højde og drøjde til især at ro i en robåd. Der er ingen specielle hensyn i forhold til kajakroning. Du skal gennemgå et instruktionsforløb i den bådtype, du ønsker at ro. Mød op på en klubaften – tirsdage og torsdage, så skal vi nok tage os godt af dig.
 
Kontingent
Voksenroer:      850 kr. pr. år
Ungdomsroer:  400 kr. pr. år
Semiaktiv:         200 kr. pr. år (3 roture pr. år)
Passiv:               200 kr. pr. år
Vinterbadning: 450 kr. pr. år
Spinning:          850 kr. pr. år
  
Betaling
Medlemsgebyr for roning og spinning opkræves ultimo april (Ved indmeldelse efter april opkræves DKK 100,- pr. måned for resten af året (voksne))
Medlemsgebyr for vinterbadning opkræves ultimo oktober, eller straks ved indmeldelse.

Nøgle til klubhuset kan erhverves efter frironing mod erlæggelse af et depositum på 500 kr. hos kassereren. Roere under 18 år skal desuden have opnået korttursstyrmandsret. Medlemmer, der kun deltager i rospinning eller er vinterbadere, kan straks efter indmeldelse erhverve en nøgle. Kontakt kassereren pr. mail (kasserer@kollundroklub.dk)

 Bliv medlem:

Online indmeldelse