Rofarvand

Rosæsonen går fra standerhejsning (sommertiden start) til standerstrygning (sommertiden slut) - DOG kræver det særlig tilladelse at benytte scullere før 1. juni eller uden for den almindelige badesæson.

Ro-området for inriggere går mod øst til Gråsten Roklub, mod vest til spidsen af Flensborg havn og altid langs kysten.

Ro-området for single- og dobbeltscullere går fra Knudsmade mod øst til Den Tyske Roklub mod vest. Roes der til Okseøerne, ror man først til Sønderhav og derefter lige over på det smalleste sted. Sculler-roning er altid langs kysten og aldrig mere end 200 m fra denne.
Scullerroning må aldrig påbegyndes/ske i mørke eller i vejr, hvor sigtbarheden er meget dårlig.
SÅFREMT MAN FØLGES MED EN ROBÅD HELE VEJEN, MÅ MAN RO SAMME DISTANCE SOM DEN.

Ungdomsroere skal være under opsyn ved scullerroning. Erfarne scullerroere kan få dispensation fra bestyrelsen vedr. dagligt rofarvand.
Denne gælder for én sæson ad gangen og kan omgående inddrages ved misligholdelse.

Der må ikke holdes velroet under Egernsundbroen, hvor der heller ikke må roes under broklapperne.


INRIGGERRONING

Et bådehold består altid af en styrmand og et fuldtalligt mandskab ved årerne.

Indtil frironing må ingen ”kaniner” ro uden instruktør. Scullerroere under oplæring skal være under opsyn af en instruktør fra bro, bred eller følgebåd.

Hvis der roes efter mørkets frembrud, skal der være en lygte ombord. Endvidere anbringes en konstant lysende hvid lygte på en bådshage, som placeres i stævnen i hullet til standeren.

Passagerer må ikke medtages. Udspring fra båden er forbudt.

Materiellet skal behandles med største omhu og forsigtighed, ikke kun under roning, men også ved søsætning og ilandtagning, samt når båden ligger på land. Hele holdet skal være instrueret i korrekt brug af materiellet, før det må benyttes.