Slæbestedet ved Kollund Mole

I forbindelse med klubfaciliteterne på Kollund Mole er der etableret et slæbested, som kan anvendes ved isætning og optagning af mindre både fra bådtrailer.

Anlægget kan benyttes af medlemmer af slæbestedet. Medlemsskabet gælder for 1 sæson ad gangen og gælder fra januar til december, uanset hvornår på året medlemsskab tegnes.

I forbindelse med tegning af medlemsskabet betales der et kontingent - kr. 600 for sæsonen 2022, hvorefter der udleveres en nøgle(depositium 100 kr. for en nøgle) og en étårig berigtigelsesmærkat, som skal påklæbes synligt på båden. Uden påklæbet mærkat kan slæbestedet ikke anvendes og overtrædelse heraf medfører ekskludering af foreningen samt blokering for nyt medlemsskab i fremtiden.

Betaling kan ske kontant, eller ved overførsel til konto:  Reg. 7045. Konto 1296357. 
Kvittering for overførsel bedes fremvises ved afhentning af nøgle.
       

Kontakt mobilnr. 55 22 20 37. Nøglen kan kun afhentes i klubben på Molevej 18A tirsdage og torsdage om aftenen efter forudgående aftale.
Bitte wenden Sie an folgende Tlf.Nr. 0045 55 22 20 37.  Den Schlüssel können Sie an einem Dienstag oder Donnerstag Abend im Ruderklub
auf Molevej18A nach vorhergehender Absprache abgeholt werden.