Slæbestedet ved Kollund Mole

I forbindelse med klubfaciliteterne på Kollund Mole er der etableret et slæbested, som kan anvendes ved isætning og optagning af mindre både fra bådtrailer.

Anlægget kan benyttes af medlemmer af slæbestedet. Medlemsskabet gælder for 1 sæson ad gangen og gælder fra januar til december, uanset hvornår på året medlemsskab tegnes.

I forbindelse med tegning af medlemsskabet betales der et kontingent - kr. 600 for sæsonen 2018, hvorefter der udleveres en nøgle(depositium 100 kr. for en nøgle) og en étårig berigtigelsesmærkat, som skal påklæbes båden. Uden påklæbet mærkat kan slæbestedet ikke anvendes og overtrædelse heraf medfører ekskludering af foreningen samt blokering for nyt medlemsskab i fremtiden.

Kontakt mobilnr. 30 74 88 07